Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 12. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter 2014 - Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Ændring og udvidelse af Kontakt og netværkstilbuddet Mælkebøtter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
7. Ansøgning vedr. familieorienteret alkoholbehandling
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne, maj 2014
Beslutning: Til orientering
9. Statusnotat vedr. Børnehus Nord
Beslutning: Til orientering
10. Evaluering af det første halve år i udvalgene i 2014
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Eventuelt
Beslutning: Intet