Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 13. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af sundhedsområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Ansøgning om etablering af startboliger til unge i Aalborg. Ansøgning sendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Beslutning: Godkendt
4. Tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Indstilling vedrørende administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn fra 2014
Beslutning: Til orientering
6. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens årsberetning 2013 for tilsynet med tilbud til borgere med særlige behov
Beslutning: Til orientering
7. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens årsberetning 2013 på magtanvendelsesområdet
Beslutning: Til orientering
8. Program for besøgsrunde for FSU den 13.6.2014
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet