Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 14. februar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Temamøde - gennemgang af myndighedsområdet vedr. udsatte børn og unge
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Status på antal underretninger 01.01.13 - 31.12.13
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Fortroligt - Kvartalsafrapportering fra det udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet