Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 14. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Besøgsrunde - dagtilbudsområdet og Udviklingsafsnittet for Børn og Unge
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Principper for behandling af puljeansøgninger
Beslutning: Godkendt
4. Høringssvar ang. Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler
Beslutning: Godkendt
5. Mødeplan 2014 for Familie- og Socialudvalget
Beslutning: Godkendt
6. Evaluering af Projekt Netværksinddragelse
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område 2014-2017
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Intet