Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 14. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Introduktion til Ydelses- og Socialcentret
Beslutning: Til orientering
3. SFI rapport: Daginstitutionens betydning for børns udvikling
Beslutning: Drøftedes
4. Sociale normeringer på dagtilbudsområdet
Beslutning: Drøftedes
5. Høringssvar vedr. udkast til Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2015-18
Beslutning: Godkendt
6. Fælles 6-by mål på det sociale område
Beslutning: Godkendt
7. Mål og Strategier 2015
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Udvikling af sundhedsforskningsarbejdet i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
9. Mikrolånsordningen
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet