Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 28. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Temamøde - introduktion til det boligsociale arbejde i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Økonomirapport pr. 31. oktober 2014
Beslutning: Godkendt
4. Høringssvar vedr. Erhvervsplan 2015 - 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018
Beslutning: Godkendt
6. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

8. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt