Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 12. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse - Rigsrevisionens beretning på forsorgsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014
Beslutning: Til orientering
4. Orientering - Status på 24 timersreglen ved underretninger november 2014
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

7. Godkendelse - Bygningsarbejder 2015
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse - Organisatorisk samling af Sygedagpengehuset i Jobcenter Aalborg
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om finanslovsaftale 2015
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt