Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 23. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse: Ungestrategien 2015-17 - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mål for Sundhedspolitikken 2015-18
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse: Udmøntning af investeringsmodel på ungeområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse: Ankestyrelsens undersøgelse af samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse: Formuegrænsen for personligt tillæg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering: Regulering af rådighedsbeløb pr. 1. januar 2015
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik § 82a
Beslutning: Godkendt
10. Orientering: Satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

14. Orientering: Fortroligt - Kvartalsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt