Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 13. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse: Børnenes Have I/S
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Høring af Aalborg Kommunes Frivillighedsstrategi
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse: Høringssvar til en ny Uddannelsesstrategi 2015-18
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Høringssvar - Kvalitetsrapport for skolerne 2014
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse: Svarfrist for behandling af ansøgning om uddannelseshjælp og kontanthjælp
Beslutning: Godkendt
8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge
Beslutning: Til orientering
9. Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14 - 31.12.14
Beslutning: Til orientering
10. Orientering: Afgrænsning af begrebet underretning i ansøgningssager
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Justitsministeriets evaluering af ungesamråd 2014
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Orientering: Program for temaddrøftelse i Familie- og Socialudvalget d. 13.2.2015
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

15. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt