Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 27. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse - Udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering - Program for besøgstur i Det Grønlandske Hus og Kofoeds Skole2015
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt