Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 17. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Ny Børne- og Ungepolitik 2015-2017 i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. 2. behandling - Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (Reduktion af specialtilbud)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt