Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 27. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse: Regnskab 2014 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse: Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015 - tillægsbevilling drift
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse: Årsberetning 2014
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse: Ungestrategien 2015-17 - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse: Høringssvar vedr. Skoleforvaltningens udkast til vision
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse: Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse: Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse: Strategi for modtagelse af flygtninge
Beslutning: Godkendt
10. Orientering: Uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud til flygtninge
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Redegørelse for konsekvenserne af Kontanthjælpsreformen
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Orientering: Etablering af daginstitution i Aalborg centrum
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse: Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Godkendelse: Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015 - tillægsbevilling anlæg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse: Serviceniveau på handicapkompenserende ydelser indenfor servicelovsområdet – 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Orientering: Intern tidsplan for budgetproceduren 2016 - 2019 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
19. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

20. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
21. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt