Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 10. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Besøgstur på udsatteområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse - Gensidig forsørgelse
Beslutning: Udsat med bemærkninger
4. Orientering - Vidensindsamling om unge grønlændere i Aalborg (VISO-rapport)
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

7. Godkendelse - Ny børnehave i Karolinelund
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering - Helhedsplan for Tornhøjområdet i Aalborg Øst
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt