Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 22. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkend: Gensidig forsørgelse
Beslutning: Udsat
3. Godkend: Gensidig forsørgelse
Beslutning: Udsat
4. Drøftelse: Budget 2016 - 2019
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Godkend: Børne- og ungepolitik 2015-2017 i Aalborg Kommune - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkend: Ændring af de fysiske rammer på Voksenbøgen
Beslutning: Godkendt
7. Godkend: Kvalitet i misbrugsbehandling
Beslutning: Godkendt
8. Godkend: Handlingsplan til imødegåelse af udgiftspresset på Serviceloven - voksenområdet - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkend: Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkend/drøftelse: Opfølgning på projekt Netværksinddragelse
Beslutning: Drøftedes
11. Godkend: Serviceniveau på handicapkompenserende ydelser indenfor servicelovsområdet – 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Orientering: Resultater af brugermåling i dagtilbud i Aalborg Kommune 2015
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Orientering: TEMA - Familieplejen
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Orientering: TEMA - Projekt Lokalsamfundet Bygger Bro
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

17. Orientering: Fortroligt - kvartalsafrapportering for det Udvidede SSP
Beslutning: Udsat
18. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
19. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt