Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 12. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering: Tema om unge hjemløse
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Orientering: Kortlægning af unge hjemløse
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Godkendelse: Afrapportering vedr. sammenhængende boligindsats
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse: Ansøgning til pulje vedr. etablering af overgangsboliger
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse: Aalborg Kommunes krav til private institutioner
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse/orientering: Gensidig forsørgelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse: Gensidig forsørgelse
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
9. Orientering: Årsberetning 2014 på magtanvendelsesområdet
Beslutning: Til orientering
10. Orientering: Årsberetning 2014 for tilsynet med tilbud til borgere med særlige behov
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Eftersyn af ledelsesstrukturen på daginstitutiosområdet afsluttet
Beslutning: Til orientering
12. Orientering: Udviklingsprojektet i Dagplejen
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

15. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt