Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 23. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkend: Beretning nr. 39 vedrørende regnskabsåret 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkend: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkend: Organisering af modtagelse af nye flygtninge i Socialafdelingen og Jobcentret
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering: Kontantydelse
Beslutning: Til orientering
6. Godkend: Økonomirapportering pr. 31. maj 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Drøftelse: Budget 2016 - 2019 - temamøde
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt