Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 26. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkend: Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup
Beslutning: Godkendt
3. Godkend: Plan for sikring af pasningsgarantien 2016-17
Beslutning: Godkendt
4. Godkend: Anbefalinger og Inspirationskatalog – Udsatte børns skolegang
Beslutning: Godkendt
5. Godkend: Handlingsplan til imødegåelse af udgiftspresset på Serviceloven - voksenområdet - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering: Sociale normeringer - evaluering
Beslutning: Til orientering
8. Orientering: Tandsundheden i Aalborg Kommune 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt