Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 21. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkend: Halvårsregnskab 2015 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse: Budgetforslag 2016 - 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkend: Samliv og gensidig forsørgelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

7. Orientering: Fortroligt - Kvartalsafrapportering for Det Udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt