Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 22. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering: Økonomi på beskæftigelses- og forsørgerydelsesområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014
Beslutning: Til orientering
4. Drøftelse: Opsummering fra studieturen til Edinburgh den 1.-4. juni 2015
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

7. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt