Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 9. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering: SFI-rapport vedr. grønlændere i Danmark
Beslutning: Til orientering
3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse: Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Godkendelse: Udkast til mødeplan 2016 for Familie- og Socialudvalget
Beslutning: Godkendt
6. Orientering: Statistik vedr. fogedsager i Aalborg Kommune 2012-2014
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt