Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 23. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse: Økonomirapportering pr. 30. september 2015
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Orientering: Lovændringer integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af supplerende sundhedsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse: Evaluering af Familie- og Socialudvalget 2015
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Fortrolig orientering - Kvartalsafrapportering for det Udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt