Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 13. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering: administrativt klagesystem i sociale sager
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Orientering: Evaluering af Rehabiliteringsteams
Beslutning: Til orientering
4. Orientering: Flygtningestatistik pr. 01.11.2015
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Godkend: Formel politisk godkendelse af projekt "Afprøvning af CTI for kvinder - ved udflytning fra krisecenter"
Beslutning: Godkendt
6. Godkend: Høringssvar ift. struktur på specialområdet - skoler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering: Status på antal underretninger medio 2015
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt