Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 27. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Temadrøftelse - Bostøtteindsatsen i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Økonomirapportering pr. 31. oktober 2015
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Mål og strategier 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om Beskæftigelsesindsats integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Opfølgning på ungestatistikken for 3. kvartal 2015
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt