Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 22. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Økonomirapportering pr. 30. november 2015
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af Ramme for temadrøftelse om integration af nye flygtninge
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering om Initiativer til udvikling af Dagplejen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering om Status på ændring af serviceniveauerne på handicapkompencerende ydelser indenfor servicelovsområdet
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Guide til boligsocial monitorering
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt