Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 19. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om analyse af visitationen af Uddannelseshjælpsmodtagere
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Invitation til nyt frikommuneforsøg
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af åbningstider i daginstitutioner - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om Satspuljen på social- og indenrigsområdet og beskæftigelsesområdet 2016-2019
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om styrket sagsbehandling
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om opgørelse over underretninger 2015
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering om fortrolig kvartalsafrapportering fra det udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt