Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 18. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Temadrøftelse vedr. SSP-samarbejdet i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af forankring af forebyggelsesprojektet
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af organisering og afrapportering på SSP-området
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om evaluering af Exit Prostitution
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger