Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 29. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om Lær For Livet
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering

Lukket

4. Drøftelse af drop-out-truede elever, elever i enkeltmandsundervisning og underretninger til Familiegruppen
Beslutning: Drøftedes

Åben

5. Drøftelse af chanceulighed
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af fritidsanalyse
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om forslag til familiebundet kulturpas til udvalgte børnehaver og skoler
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Rigsrevisionens beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af Svarfrister i Famile og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om Gensidig forsørgelsespligt
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Jobreform fase 1
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om udvidelse af personkreds til integrationsydelse
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Orientering om Evaluering af Mælkebøtterne
Beslutning: Udsat
16. Orientering om status på tandsundheden hos de 0-18 årige i Aalborg Kommune
Beslutning: Udsat
17. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

19. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
20. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt