Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 27. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Økonomirapportering pr. 30.04.2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Åbningstider i daginstitutioner - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Omlægning af området Søvangen
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af udviklingsinitiativer på Svenstrupgård
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af rusmiddelstrategi (høringsudkast)
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om årsberetning på magtanvendelsesområdet 2015
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om årsberetning 2015 for tilsynet med tilbud til borgere med særlige behov
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Evalueringsrapport vedr. netværkstilbuddet Mælkebøtterne
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om Status på tandsundheden hos de 0-18-årige i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

15. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt