Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 10. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Planstrategi 2016
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af høringsgrundlag - Effektiviseringspotentiale for specialbefordring i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

7. Godkendelse af skitseforslag vedr. etablering af ungetilbud I Nørresundby
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt