Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 14. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Forslag til nyt værdigrundlag for FB 2016
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om Ungestatistik for 1. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Status på udmøntningen af investeringsmodellen på ungeområdet
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af Udkast til mødeplan for Familie- og Socialudvalgets møder 2017
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af emner til budgetforslag 2017 - 2020
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt