Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 24. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. maj 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af udbudsbetingelser for eksternt tilsyn
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af opfølgning på evaluering af forsøget med socialrådgivere i dagtilbud og skole
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om afslutning og forankring af Strategien for socialt udsatte grønlændere
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Evaluering af sociale normeringer 2016
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om bofællesskab for uledsagede mindreårige flygtninge
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt