Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 19. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Revisionsberetning nr. 40 vedrørende årsregnskabet 2015 for Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af Halvårsregnskab 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Famlie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag 2017-2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Drøftelse af Bekæmp fattigdom i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Godkendelse af Puljeansøgning vedr. forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon, RED LIV Aalborg
Beslutning: Godkendt
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt