Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 23. september 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af aktuel status 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af lukning af Bøgeskolen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ansøgning om puljemidler til afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering.
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af rusmiddelstrategien
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Midtvejsstatus for projekt Lokalsamfundet Bygger Bro
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet, 2016
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

9. Orientering om fortrolig halvårssafrapportering fra Det Udvidede SSP
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt