Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 14. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Godkendelse af valg af leverandør til eksternt socialfagligt og sundhedsfagligt tilsyn
Beslutning: Godkendt

Åben

3. Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet gældende fra 1. januar 2017
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af initiativer ny § 11 - Tidlig indsats livslang effekt
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ansøgning til A.P. Møller Fonden vedr. fritidsjobindsats i Skole- og Dagtilbud
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om Budget 2016-2017 Børnehus Nord
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt