Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 28. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. september 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af det fremtidige arbejde med Løvbakken
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Høringssvar vedr. lukning af Løvvangskolen
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Anmodning om oprettelse af privatinstitution Børnenes Akademi 2, Skansevej 80, 9400 Nørresundby
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af AAK høringssvar til Region Nordjylland vedr. Fødselsplan – Region Nordjyllands plan og mål på fødselsområdet
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om underretninger 1. halvår 2016
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt