Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 25. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Tema - Orientering om arbejdsmetoder i Kontrolteamet
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. oktober 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Evaluering af budgetproces 2017
Beslutning: Drøftedes

Lukket

5. Godkendelse af Bygningsarbejder 2017
Beslutning: Godkendt

Åben

6. Godkendelse af Ændring af Børnehaven Aagaarden til vuggestue
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af oprettelse af psykiatrisamråd
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af principper for nye takstmodeller på Ældre- og Handicapforvaltningens døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering om Kommissorium for omsætning af udviklingsstrategi på 0-6 års området
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om samarbejdsaftale med Sherpa
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om fogedsager 2012-2015
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om Årlig regulering af rådighedsbeløb for personligt tillæg
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

16. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
19. Dagsorden til fællesmøde med Familie- og Socialudvalget og Udsatterådet
Beslutning: Drøftedes
20. Godkendelse af tillægsbevilling til tomgangshusleje midlertidig boligplacering til flygtninge
Beslutning: Godkendt