Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 9. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Mål og strategier 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af effektiviseringspotentialer for specialbefordring
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af analyse af fritidstilbud - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om status på ændring af serviceniveauet på SEL §§ 41 og 42
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

8. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt