Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 13. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Status på Jobreform fase 1
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af omsætning af pulje til afbødning af konsekvenser af kontanthjælpsloft
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens takstreduktion 2017
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om Ankestatistik fra Ankestyrelsen 1. halvår 2016
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

8. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt