Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 20. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. november 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Videreudvikling af tilbudsviften i CBUF
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Nyt koncept for det specialiserede familieplejeteam
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Omlægning af aflastningspladser
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Dagtilbud for fremtiden
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af kommissorium vedr. Løvbakkens fremtidige tilbud
Beslutning: Udsat med bemærkninger
9. Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentarer til Sundheds- og Kulturforvaltningens overvejelser om processen for udviklingen af Løvvangsområdet
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Anmodning om oprettelses af privatinstitution Østskolen, Udebørnehaven Morgenfruen
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om fælles portal for alle lærings-og dannelsestilbud til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om Ungestatistik - 3. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

15. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt