Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 17. februar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ændring af tegningsbemyndigelsen for pligtlån til boligindskud
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af ændring af tegningsbemyndigelsen for garantiforpligtelser vedr. kautionslån til boligindskud
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Privat pasningsordning som institution
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af analyse af fritidstilbud - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommissorium for servicetjek af integrationen i dagtilbud
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forankring af Projekt HEAT
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Status og handleplan på Servicelovens voksenområde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering om Inddragelse i praksis
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Statistik vedr. kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen
Beslutning: Til orientering

Lukket

11. Orientering om afrapportering fra Udvidet SSP, 2. halvår 2016
Beslutning: Til orientering

Åben

12. Orientering om Velux Fonden Projekt Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018 - 2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

16. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt