Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 24. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Anmodning om oprettelse af privatinstitution Vuggestuen Stjernestund, Sohngårsholmsvej 64, 9210 Aalborg SØ
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige tilbud
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i CBUF til 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om underretninger 2016
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog Budget 2018 - 2021
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt