Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 28. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2016 til budget 2017 på drift - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2016 til budget 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på anlæg - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Årsberetningen for 2016
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt