Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 6. april 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om tidsplan for behandling af økonomirapporter i 2017
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af budgetbeskrivelser 2018 - 2021 samt mulige emner til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Anmodning om oprettelse af privat institution DUI Leg og Virke Aalborg
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af styrket overgang fra dagtilbud til skole
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om Handlevejledning skolevægring, bekymrende fravær og drop-out
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Drøftedes

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt