Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 19. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen budget 2018 - 2021
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. april 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af anbefalinger ift. Løvbakkens fremtidige tilbud - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af puljeansøgning "Fælles sprog i tværfagligt samarbejde"
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om evaluering af Projekt Exit Prostitution
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt