Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 9. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om fogedsager
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Godkendelse af Servicetjek af integrationen i dagtilbud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Drøftelse af Behandling af børnesager
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om Kvalitativ underrretningsanalyse
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om årsrapport om forældrekurset Hånd om Barnet i Sundhedsplejen i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om ungestatistikken for 1. kvartal 2017
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om årsberetning for eksternt socialfagligt tilsyn 2016
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om årsberetning magtanvendelsesområdet 2016
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra Rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

13. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt