Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 23. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af evaluering af forsøg med socialrådgivere i dagtilbud og skoler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

3. Orientering om Analyse af servicelovssager på ungeområdet - 15-23 årige
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Åben

4. Godkendelse af initiativer til omsætning af udviklingsstrategien på 0-6 års området
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af plan for sikring af pasningsgarantien
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Anmodning om oprettelse af privat institution Vadum Vuggestue, Ellehammersvej 91, 9430 Vadum
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering om status på tandsundheden hos de 0-18 årige i Aalborg Kommune i 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af ændret organisering af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen - 2. behandling
Bilag til punkt 8

 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og netværkskoordinatorerne - 2. behandling
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. maj 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse af emner til budgetforslag 2018 - 2021
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Drøftedes
12. Orientering om tidsplan og form for Mål og strategier 2018
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om Ankestyrelsens statistik på Social- og Beskæftigelsesområdet 2016
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

16. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
17. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt