Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 17. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Revisionsberetning nr. 41 vedrørende årsregnskabet 2016 for Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Halvårsregnskab 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag 2018-2021
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Status og videreførelse af Projekt Unge Hjemløse
Beslutning: Godkendt
6. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

8. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt