Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 22. september 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af Aktuel Status 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - serviceudgifter tillægsbevilling.
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Aktuel Status 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede udgifter tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Vedtægtsændring for Krisecentre for kvinder
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ændret organisering og drift af Udvidet SSP
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Orientering om halvårsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering

Åben

9. Orientering om status på omsætning og implementering af Udviklingsstrategi en for Børn, Unge og Familier
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt