Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 27. oktober 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. september 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om Underretning 1. halvår 2017
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Årsstatistik Børnehus Nord samt orientering om opnormering
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om resume af den nationale hjemløsetælling 2017 og udvikling i antallet af østeuropæere
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af evaluering i udvalgene af samarbejde og anbefalinger til modtagelse af nye udvalg
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt