Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget 24. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. oktober 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Mål- og Strategier 2018
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Administrationsgrundlag for private daginstitutioner
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forretningsorden for Udsatterådet i Aalborg kommune
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om puljeansøgning - gruppebaseret bostøtte
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt.
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket.
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat.
Beslutning: Godkendt